Förbundets kombinerade vår- och höstmöte 2020

12 November 2020 kl. 18.00–20.00

 

I år ordnas förbundets vårmöte och höstmöte som ett hybridmöte med närvaro på Centralbrandstationen i Esbo (platsen kan ändra pga situationen) eller deltagande på distans via nätet.

Anmälningarna till mötet skall lämnas in på förhand via förbundets anmälningsportal, gäller både för dem som deltar på plats och dem som deltar på distans! 

Anmäl dig här

 

Vi är väl alla medvetna om Covid-19 pandemin och följer de direktiv som finns för trygga sammankomster; tvätta händerna, hosta i arvecket, håll avstånd, använd ansiktsskydd.

Förbundets Corona anvisningar

Du använder väl Coronablinkern   

 

Läs mera om distansdeltagande på Bildningsalliansens hemsida.