VÄLKOMMEN!


Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund
är en svenskspråkig nationell organisation som arbetar för räddnings- och säkerhetsarbete på svenska.


Förbundets syfte är att som ett riksomfattande finlandssvenskt förbund i samarbete med myndigheter och organisationer samt andra samfund verka för samhällets färdighet att skydda människor, egendom och miljö från de farosituationer som uppstår i både normal- och undantagsförhållanden.

Kontaktuppgifter

Förbundets händelsekalender

December

16.12
Julgröt Välkommen på julgröt

Juli

03.07
Internationellt läger Eldis 22 Eldis 22 är brandkårsungdomarnas internationella utbildningsläger

Aktuellt