OnEdu stängs ner

18.05.2021 kl. 11:26
SPEK stänger ner OnEdu läroplattformen

 

OnEdu nedstängning

SPEK har tagit ett beslut att stänga ned OnEdu portalen i början av juni. Dokument som finns på sidorna kommer att flyttas till en annan plattform, därför kan länkar till de olika dokumenten sluta fungera.

Räddningsinstitutets nya kursmaterial följer i fortsättningen Räddningsinstitutets läroplan för avtalspersonalen och de kurser som SPEK producerat kommer att tas bort ur läroplanerna.

Nya kurser

De nya kurserna som Räddningsinstitutet producerar är:

  1. Grundkurs i räddningsverksamhet (tidigare kurs i släckningsarbete)
  2. Kurs i rökdykning
  3. Kurs i vägtrafikräddning vid olyckor med personbil (tidigare kurs i räddningsarbete)
  4. Kurs 1 i arbete på område med risk för fall
  5. Kurs i yträddning

Räddningsinstitutets nya kurser kommer att översättas och innan översättningarna är klara kommer vi att använda oss av det gamla materialet som uppdateras till en del.

SPEK kurser

Följande kurser som SPEK producerat flyttas över till en ny läroplattform under sommaren 2021:

  1. Brandkårernas kurs i FHJ
  2. Kurs i första insats
  3. Kurs i bekämpning av olja
  4. Kurs i bekämpning av farliga ämnen

SPEK:s nya läroplattform öppnas i början av juli.

 

Anders Ehrnsten