Utbildarkurs för ungdomsavdelningen (UBK)

01.09.2021 kl. 11:52

Förbundet ordnar en kurs för brandkårsungdomsavdelningarnas utbildare den 19-21 november på Lärkkulla i Karis.

Den här kursen är avsedd för just DIG som är eller vill bli ungdomsutbildare i brandkåren. Den här kursen ger dig redskap att utveckla dig och förbättra dig som ungdomarnas utbildare.

Det är jätteviktigt att varje frivillig brandkår har en ungdomsavdelning. Ungdomsavdelningen är viktig för brandkårens, men samtidigt hela räddningsbranschens rekrytering och fortsättning. Ungdomsavdelningen är även en viktig informationskanal till allmänheten och inom ungdomsavdelningarna görs ett viktigt och bra ungdomsarbete. När du gått denna kurs så kan du arbeta ännu bättre i ungdomsavdelningen som en utbildare och instruktör för ungdomarna.

Läs mera här...

Anders Ehrnsten