Kurs för skadeplatsledare

Ny kurs som kommer att få en del av innehållet i den tidigare kurserna för enhetschefer och för kårchefer. Kursens tyngdpunkt kommer att ligga på operativ ledning på en skadeplats.