Distansuppgifter

Släckningsarbete

På kursen i släckningsarbete skall en del av övningarna göras hemma i den egna brandkåren. Övningarna övervakas och elevernas prestation bedöms av kårchefen eller en enhetschef.

Anvisning för distansuppgifterna

Kårchefen skall därefter bekräfta utförandet och blanketterna skall skickas in till kansli@fsbr.fi eller tas med till första övningstillfället på kursen. Bedömningen kan gärna innehålla skriftliga kommentarer om elevens utförande.