Förhandsuppgifter

Vissa av grundkurserna innehåller förhandsuppgifter som eleverna skall utföra INNAN de kommer till kursen.

Dessa uppgifter skall bekräftas av kårchefen som med sin namnteckning bekräftar,
att eleven i fråga har utfört de behövliga uppgifterna innan kursen inleds.

För några av kurserna finns en säkerhetsblankett som eleven skall lämna in ifylld till kursledaren den första kursdagen.

Kurs i släckningsarbete

 1. Förhandsuppgifterna och säkerhetsdirektiv
 2. Blankett för kårchefens bekräftelse
 3. Säkerhetsblankett för eleven

Blanketterna skall fyllas i och lämnas in till kursledaren när kursen inleds!

Kurs i rökdykning

 1. Förhandsuppgifterna och säkerhetsdirektiv
 2. Blankett för kårchefens bekräftelse
 3. Säkerhetsblankett för eleven
 4. Testblankett för rökdykare
 5. Rökdykarens dagbok

Blanketterna skall fyllas i och lämnas in till kursledaren när kursen inleds!

Testblanketten skall lämnas in tillsammans med läkarutlåtandet när man anmäler eleven till kursen.

Kurs i ytbärgning

 1. Förhandsuppgifterna och säkerhetsdirektiv
 2. Blankett för kårchefens bekräftelse

Blanketten skall fyllas i och lämnas in till kursledaren när kursen inleds!

Kurs i räddningsarbete

 1. Förhandsuppgifterna och säkerhetsdirektiv
 2. Blankett för kårchefens bekräftelse

Blanketten skall fyllas i och lämnas in till kursledaren när kursen inleds!