SPEK förtjänsttecken

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) har tagit i bruk nya regler för sina förtjänsttecken den 1.3.2013

SPEK:s styrelse behandla ansökan om förtjänsttecken på sina möten i april och oktober.

Det regionala räddningsförbundet samlar in ansökningarna från sitt område och förmedlar dessa till SPEK:s kansli. Ansökningar om förtjänsttecken skall skickas till SPEK:s kansli senast 15.3 inför april mötet och 15.9 inför oktober mötet.

Mera information (på finska) finns på SPEK:s sidor.

Reglementet för SPEK:s förtjänsttecken.