Ungdomarnas utbildningsmärken

Nybörjarkurs 1

Nybörjarkurs 1 

Nybörjarkurs 2

Nivåkurs 1

Nivåkurs 2
Introduktionskurs

Nivåkurs 3

Nivåkurs 4

En kompletteringskurs

Två kompletteringskurser

Tre kompletteringskurser

Fyra kompletteringskurser

Avdelningen ansvarspersoner

Ungdomsavdelningens ledare

Ungdomsavdelningnes viceledare

Ungdomsavdelningnens utbildare

Ungdomsavdelningens gruppchef

Förbundens ansvarspersoner

Förbundets ungdomsledare

Lokalförbundets ungdomsledare