Årets Brandkårist

Vid årsmötet 27.5.1989 donerade dir. Fjalar Emeleus pokaler för att delas ut åt ”Årets Brandkårist”. En större ståtlig pokal fungerar som vandringspris och en mindre pokal som årets brandkårist personligen får behålla.

Enligt dir. F. Emeleus önskan kan till Årets Brandkårist väljas såväl manlig som kvinnlig brandkårist eller alternativt en person från ungdomsavdelningen ifall personen fyller kraven.

Förslagsställare

Alla frivilliga brandkårer inklusive damavdelningar & klubbar samt ungdomsavdelningar kan bland sina medlemmar föreslå lämplig kandidat. Förslaget bör innefatta motiveringar som överensstämmer med gällande kriterier (se nedan) för utnämnandet av Årets Brandkårist.

Meddelandet om förslaget lämnas till lokalförbundens respektive styrelser senast den 31 januari. Lokalförbundens styrelse prioriterar de föreslagna kandidater och skickar sitt förslag vidare till Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund inom februari månad.

FSB:s styrelse utser, efter noggrant övervägande, Årets Brandkårist. Utnämningen sker i samband med förbundets kongress.

Om särskilt kvalificerad kandidat saknas kan förbundsstyrelsen låta bli att utse Årets Brandkårist.

Kriterier

I princip bör något av följande krav uppfyllas:

  1. Räddningsuppdrag eller utförande av uppgift som förtjänat speciellt erkännande.
  2. Handling som visat betydande tapperhet eller uppoffrande brandkårsanda.
  3. Annan exemplarisk verksamhet som gynnat brand- och räddningsväsendet.

Årets brandkårister 1989 –

1989     Silvio Hjelt
1990     Roland Martin
1992     Rafael Söderberg
1993     Clas-Åke Gädda
1995     Kimmo Norrgård
1998     Rainer Karlsson
1999     Patrik Holmstedt
2000     Fjalar Björklöf
2001     Mikael Dahlström
2004     Peter Söderström
2008     Dan Eriksson
2019     Leif Lindman                                                                            2022     Magnus Eriksson


 

Årets brandkårist 2019 Leif Lindman får sin utmärkelse av förbundets ordförande Anders Norrback

Förslag till årets brandkårist

Förslaget skall lämnas in senast den 31 januari. FSBR vidarebefordrar förslaget till respektive lokalförbund vars styrelse prioriterar föreslagna kandidater och skickar sitt utlåtande vidare till Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund inom februari månad.
Lokalförbund
Kriterier
Förslaget till årets brandkårist bör innefatta motiveringar som överensstämmer med gällande kriterier för utnämnandet av ”Årets Brandkårist” (se ovan).
Motiveringarna kan också skickas till kansli@fsbr.fi per e-post. Meddela då i fältet ovan, att motiveringarna kommer per e-post.
Skriv siffran 7 med bokstäver: