Räddningsinstitutets publikationer

Räddningsinstitutets publikationer i A-serien finns också till en del på svenska. De senaste publikationerna kan ladddas ned i PDF-format från Räddningsinstitutets hemsida.

Länk till Räddningsinstitutets sida med publikationer »

A1-2023. Släckning av byggnadsbrand

Släckningstekniken är bara en del av hela släckningen av en byggnadsbrand. I denna publikation behandlas släckning av en byggnadsbrand mer ingående även med tanke på släckningstaktiken, ledningen av räddningsverksamheten, den strukturella brandsäkerheten, brandutredningen och arbetssäkerheten.

 

A2-2022. Handboken för arbete i områden med fallrisk

Handboken för arbete i områden med fallrisk skapades som ett resultat av projektet Utveckling av arbetet i områden med fallrisk i Finland. Målet med projektet för arbete i områden med fallrisk är att utveckla det riksomfattande arbetet i områden med fallrisk genom att producera material, utbildning, nya tekniker och taktiker till räddningsväsendet.

A4-2021. Vägtrafikräddning

Vägtrafikräddning är en väsentlig del av räddningsväsendets uppgiftsfält. År 2020 var vägtrafikolyckor den tredje vanligaste olyckstypen och det registrerades 15 690 uppdrag, vilket är 15 procent av alla räddningsuppdrag.

 

A2-2021. Guide för rökdykning

Den andra uppdaterade upplagan av Guiden för rökdykning föddes som ett resultat av projektet Utvecklande av rökdykarkunnandet i Finland. Alla resultat från projektet har inverkat på innehållet i handboken. En utredning av det nuvarande läget gällande rökdykning gjordes med hjälp av en riksomfattande enkät.

 

A2-2019. Riskhantering vid utryckningskörning

Alla de som behöver hjälp, liksom de övriga trafikanterna, har rätt att förutsätta att föraren på ett utryckningsfordon har den yrkesskicklighet som krävs för att hjälpen skall komma fram säkert, tryggt och så snabbt det är möjligt.