Förbundets personal

e-post i formatet förnamn.efternamn@fsbr.fi

Roger Roos
Organisationschef

tfn: 020 787 9761

 

Anders Ehrnsten
Utbildningschef

tfn: 020 787 9762

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760