Utbildning för brandkårsdamer

Utbildningen för brandkårsdamer kan bestå av t.ex. följande kurser:

  • Introduktionskurs för brandkårsdamer
  • Grundkurs för brandkårsdamer
  • Utbildarkurs
  • Kurs i förplägningsverksamhet 
  • Kurs i förstahandssläckning
  • Utbildarkurs för 72h konceptet

Förutom dessa kurser kan brandkårsdamerna även delta i manskapets utbildning.

 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760