Brandkårskläder

Förbundet har gjort ett avtal med Topper Uniform om försäljning av stationskläder och uniformer. Topper Uniform är den enda leverantören som Inrikesministeriet har godkänt av för tillverkning av de nya tjänstekläderna.

Avtalsbrandkåren har möjlighet att använda de myndighetskläder som är planerade för räddningsbranchen men utan de symboler som finns på myndigheternas kläder.

Vi förmedlar alla de produkter som är aktuella för vår verksamhet samt också skyddskläder och skyddsutrustning för brandkårsungdomarna.

Anvisningar

Anvisningar gällande räddningsväsendets uniformer samt produktbeskrivningar har gjort upp av Inrikesministeriet. Dessa anvisningar (endast på) finska hittar du via länkarna nedan:

Beställningar

Uniformer och stationskläder kan beställas med en beställningsblankett som skickas till förbundets kansli via e-post eller via vanlig post.

Produkterna levereras 2 ggr/år så som räddningsverket också gör sina beställningar, detta för att hålla priset nere. Beställningarna som görs inom mars månad levereras i september och beställningen som görs i november levereras i april. Man kan få vissa produkter även under övriga tider, kontrollera med kansliet vid behov.

Måttabeller Topper 

Beställningblankett uniformer och stationskläder