Avtalsbrandkårerns befäl

Utbildningen för avtalsbrandkårernas befäl omfattar fr.o.m. 2019 följande kurser:

Kursen för avtalsbrandkårens befäl organiseras av Räddningsinstitutet i samarbete med Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund.

Avsnittet "utbildning" som fanns i enhetschefskursen ingår inte längre i gruppchefskursen. I stället har SPEK tagit fram en kurs för brandkårens utbildare som borde bli klar under 2022.

 

Befälsutbildning