Grundkurs för brandkårsdamer

Målsättningen med kursen är att ge eleverna insikt i brandkårsdamer­nas verksamhet, hur föreningen fungerar, vilken ställning avtalsbrand­kårerna har inom räddningsväsendet. Dessutom behandlas hemmets säkerhet, nödförstahjälp och förstahandssläckning.

Kursen omfattar 14 timmar fördelade på 12 lektioner och 2 övningar.

Innehåll

Kursöppning, introduktion, arrangemang
LT 1 Brandkårsverksamhetens historia
LT 2 Föreningsverksamhet
LT 3 Förstahandssläckning
ÖT 1 Förstahandssläckning
LT 4 Verksamhet i en brandkårsförening
LT 5 Brandkårsdräkter, beteckningar, märken
LT 6 Hemmets säkerhet
LT 7 Nödförstahjälp
ÖT 2 Nödförstahjälp
LT 8 Funktion i grupp
LT 9 Brandkårsdamernas verksamhet: lokalt & nationellt
LT 10 Nationell brandkårsverksamhet, räddningsväsendet
LT 11 Det regionala räddningsväsendet
LT 12 Att klara sig utan elektricitet
Kursavslutning, responsdiskussion