Ungdomarnas tävlingar

Tävlingar är en viktig del också inom brandkårsungdomsverkamheten. Tävlingarna förbättrar sammanhållningen, tränar upp förmågan att fungera i grupp samt förbättrar hanteringen av redskapen. De flesta tävlingarna är renodlade redskapstävlingar men även frågesport ingår i vissa av våra tävlingar.

 

Tävlingar för ungdomarna

Redskapstävling för ungdomar

Målsättningen för tävlingen är att öka ungdomarnas kännedom om och förbättra deras hanteringsförmåga av de normala brand- och räddningsredskapen, att upprätthålla den fysiska konditionen samt att höja på gruppanda och samarbetsförmåga.

Tävlingen är en flerdelad tävling i redskapshantering. Som tävlingsredskap används brandkårernas normala redskap. Till tävlingsuppgifterna hör olika sprut- och andra till brandkåren hörande uppgifter.

Om pokalerna tävlar brandkårernas ungdomsavdelningar som är medlemmar i Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund. Tävlingen ordnas i två åldersklasser (personen får delta i tävlingen under hela det år han fyller 13/18 år):

  • Klass I ≤ 13 år
  • Klass II ≤ 18 år

Pytssprute- och slangstafett

Brandkårsungdomarnas kombinerade slang- och pytssprutestafett är en lagtävling. Varje lag består av 3 ungdomar. Lagen tävlar i följande klasser:

  • klass I under tävlingsåret högst 13 år fyllda
  • klass II under tävlingsåret högst 16 år fyllda
  • klass III under tävlingsåret högst 18  år fyllda. 

Frågesport för ungdomarna 

Kunskapstävling för ungdomar högst 16 år fyllda. Laget består av tre deltagare vars totala ålder är max 42 år. Tävlingsfrågorna kommer från de utbildningspaket som finns för brandkårsungdomarna. Frågornas antal är tio st.

Rescue Race

Brandkårsungdomsavdelningar från de södra räddningsförbunden (Helpe, UPL, Kaspeli, HPL och FSB) kan delta i Rescue Race tävlingen. Tävlingen är inte en helt ordinarie redskapstävling utan en tävling som kräver samhörighet och samarbet och är ett roligt och inspirerande brandkårsevenemang, där man testar lagens klurighet, verksamhet och färdigheter. Samtidigt får brandkårsungdomsverksamheten synlighet på orten där tävlingen utförs.

 

Stadgar för förbundets ungdomstävlingar