Utbildningsmaterial för ungdomsavdelningen

Kursmaterial för brandkårsungdomarnas kurser hittar ni här. Material kan användas vid ungdomsavdelningarnas övningar men får inte användas för kommersiella ändamål!

OBSERVERA också att officiella kurser endast ordnas av Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund. Brandkårerna eller lokalförbunden kan inte ordna dessa kurser!
 

Nybörjarkurserna

 

Nybörjarkurs I för brandkårsungdomar (NyKu1) - utbildarens handbok

Utbildarens handbok vers. 2.1. för brandkårsungdomarnas Nybörjarkurs I.

Kursen är avsedd för 7-8 åriga nybörjare i brandkårernas ungdomsavdelningar. Kursen introducerar deltagaren på ett lekfullt sätt i brandkårens verksamhet. Tyngdpunkten ligger på att ha roligt tillsamman i grupp men också en del allvar finns inbakad i kursprogrammet.

Ladda ner (PDF) 


 

Nybörjarkurs I för brandkårsungdomar (NyKu1) - elevens arbetsbok

Elevens arbetsbok vers. 2.1. för brandkårsungdomarnas Nybörjarkurs I.

Kursen är avsedd för 7-8 åriga nybörjare i brandkårernas ungdomsavdelningar. Arbetsboken används på kursen som stöd för kursdeltagaren.

Ladda ner (PDF) 

 


 

Nybörjarkurs II för brandkårsungdomar (NyKu2) - utbildarens handbok

Utbildarens handbok vers. 2.3. för brandkårsungdomarnas Nybörjarkurs II.

Kursen är avsedd för 9-10 åriga nybörjare i brandkårernas ungdomsavdelningar. Kursen introducerar deltagaren i brandkårens verksamhet. Tyngdpunkten ligger på att ha roligt tillsamman i grupp men också en del allvar finns inbakad i kursprogrammet. Kursen fortsätter på samma linje som den förra kursen men med ett litet annat innehåll; man går så att säga vidare i utbildningen och beaktar barnens ålder.

Ladda ner (PDF) 

 


 

Nybörjarkurs II för brandkårsungdomar (NyKu2) - elevens arbetsbok

Elevens arbetsbok vers. 2.3. för brandkårsungdomarnas Nybörjarkurs I.

Kursen är avsedd för 9-10 åriga nybörjare i brandkårernas ungdomsavdelningar. Arbetsboken används på kursen som stöd för kursdeltagaren.

Ladda ner (PDF) 

 


 

Nivåkurserna

 

Nivåkurs I för brandkårsungdomar (NiKu1) - utbildarens handbok

Utbildarens handbok vers. 2.3 (2016) för brandkårsungdomarnas Nivåkurs I.

Kursen är den första på utbildningsstegen för brandkårsungdomarna och avsedd för 11 år fyllda ungdomar. Innehållet är tills sin utformning till en del en fortsättning från nybörjarkurserna men med ett litet allvarligare grepp. Kursen innehåller såväl brandkårsutbildning som utbildning för var och en om säkerhet.

Ladda ner (PDF)

 


 

Nivåkurs I för brandkårsungdomar (NiKu1) - elevens arbetsbok

Elevens arbetsbok vers. 2.3 (2016) för brandkårsungdomarnas Nivåkurs I.

Kursen är avsedd för 11 år fyllda ungdomar. Arbetsboken används på kursen som stöd för kursdeltagaren.

Ladda ner (PDF)

 


 

Nivåkurs II för brandkårsungdomar (NiKu2) - utbildarens handbok

Utbildarens handbok vers. 2.1 för brandkårsungdomarnas Nivåkurs II.

Kursen är den andra på utbildningsstegen för brandkårsungdomarna och avsedd för 12 år fyllda ungdomar. Innehållet är till en del en fortsättning från NiKu I men också nya ämnen finns med. Även denna kurs innehåller såväl brandkårsutbildning som utbildning för var och en om säkerhet.

Ladda ner (PDF)

 


 

Nivåkurs II för brandkårsungdomar (NiKu2) - elevens arbetsbok

Elevens arbetsbok vers. 2.1 för brandkårsungdomarnas Nivåkurs II.

Kursen är avsedd för 12 år fyllda ungdomar. Arbetsboken används på kursen som stöd för kursdeltagaren.

Ladda ner (PDF)

 


 

Nivåkurs III för brandkårsungdomar (NiKu3) - utbildarens handbok

Utbildarens handbok vers. 2.2 för brandkårsungdomarnas Nivåkurs III.

Kursen är den tredje på utbildningsstegen för brandkårsungdomarna och avsedd för 13 år fyllda ungdomar. Kurs nr 3 i utbildningssystemet innehåller i huvudsak första hjälp men också allmänna brandkårsfärdigheter lärs ut.

Ladda ner (PDF)

 


 

Nivåkurs III för brandkårsungdomar (NiKu3) - elevens arbetsbok

Elevens arbetsbok vers. 2.2 för brandkårsungdomarnas Nivåkurs III.

Kursen är avsedd för 13 år fyllda ungdomar. Arbetsboken används på kursen som stöd för kursdeltagaren.

Ladda ner (PDF)

 


 

Nivåkurs IV för brandkårsungdomar (NiKu4) - utbildarens handbok

Utbildarens handbok vers. 2016 för brandkårsungdomarnas Nivåkurs IV.

Kursen är den fjärde på utbildningsstegen för brandkårsungdomarna och avsedd för 14 år fyllda ungdomar. Kurs nr 4 är en så gott som renodlad kurs för brandkårsfärdigheter. Man behandlar bl.a. tryckluftsaggregat, släckningsanfall, värmerelaterade sjukdomar, nedfirningar osv.

Ladda ner (PDF)

 


 

Nivåkurs IV för brandkårsungdomar (NiKu4) - elevens arbetsbok

Elevens arbetsbok vers. 2016 för brandkårsungdomarnas Nivåkurs IV.

Kursen är avsedd för 14 år fyllda ungdomar. Arbetsboken används på kursen som stöd för kursdeltagaren.

Ladda ner (PDF)

 


 

Introduktionskurs

 

Introduktionskurs för brandkårsungdomar (INTR) - utbildarens handbok

Utbildarens handbok vers. 2.1 för introduktionskursen för brandkårsungdomar.

Introduktionskursen är avsedd för 13-16 år gamla ungdomar och skall hjälpa de äldre brandkårsungdomar som kommer på sitt första läger att komma in i utbildningssystemet. Innehållet i denna kurs är en blandning av nivåkurserna 1 och 2, dvs. eleven får de viktigaste färdigheterna inlärda under en kurs så han därefter kan fortsätta på den normala utbildningsstegen på Nivåkurs 3.

Ladda ner (PDF)

 


 

Introduktionskurs för brandkårsungdomar (INTR) - elevens arbetsbok

Elevens arbetsbok vers. 2.3 för introduktionskursen. 

Arbetsboken används på kursen som stöd för kursdeltagaren.

Ladda ner (PDF)