Brandkårsungdomarnas lägerverksamhet

Läger är en viktig del av brandkårsungdomarnas verksamhet. Lokala läger ordnas av lokalförbunden; sk. veckoslutsläger på vinter- och sommartid medan Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund ordnar ett en vecka långt utbildningsläger varje sommar.

Förbundets eget veckoläger alternerar mellan de olika lokalförbunden. På så vis kan ungdomarna bekanta sig med de olika regionerna i Svensk-Finland.

Vart fjärde år ordnar SPEK ett storläger med deltagare från hela Finland och med inbjudna gäster från Norden och Europa.

Nedan några länkar gällande brandkårsläger:

 

Lägerplatser

Lägerutrustning

Lägerblanketter

Läger

Läger 2023

Välkommen på läger till Karis!
Lägret hålls i Karis söndagen 2 till fredagen 7 juli 2023

Läger 2023


Läger 2022

Välkommen till Eldis 22 brandkårsungdomarnas läger!

Lägret kommer att samla tusentals  brandkårsungdomar och brandkårister för att lära sig nya färdigheter, få oförglömliga upplevelser och för att träffa nya samt gamla bekanta.

När? 03 - 09.07.2022
Var? Malms flygfält i Helsingfors

Eldis 22


Läger 2019

Lägret 2019 ordnas av Svenska Österbottens Räddningsförbund. Lägret hålls i år ANDRA VECKAN i juli, dvs. från måndag den 8 juli till den söndag den 14 juli 2019.

Läger 2019