Brandkårsungdomarnas lägerverksamhet

Läger är en viktig del av brandkårsungdomarnas verksamhet. Lokala läger ordnas av lokalförbunden; sk. veckoslutsläger på vinter- och sommartid medan Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund ordnar ett en vecka långt utbildningsläger varje sommar.

Förbundets eget veckoläger alternerar mellan de olika lokalförbunden. På så vis kan ungdomarna bekanta sig med de olika regionerna i Svensk-Finland.

Vart fjärde år ordnar SPEK ett storläger med deltagare från hela Finland och med inbjudna gäster från Norden och Europa. Se ocks längre ned på sidan.

lägerplatser

Lägerutrustning

Lägerblanketter

Läger

Läger 2020


P.g.a den rådande situationen med Covid-19 viruset och det undantagstillstånd som råder vilket har lett till en ovisshet hur läget är i sommar har förbundets ungdomsarbetsutskott den 25 mars tagit det svåra och sorgliga beslutet att flytta brandkårsungdomarnas läger ett år framåt.

Vi ses alltså i Västankvarn 2021!

 


Läger 2019

Lägret 2019 ordnas av Svenska Österbottens Räddningsförbund. Lägret hålls i år ANDRA VECKAN i juli, dvs. från måndag den 8 juli till den söndag den 14 juli 2019.

Läger 2019 

 


Information om storlägret 2022

Lägrets hemsidor hittar ni på adressen palkontaleirit.fi

Sidorna kommer också att uppdaters på svenska.

Artikel

Ett fenomenalt storläger

Hurudana erfarenheter har du från tidigare storläger? Vilka känslor har de tidigare lägren väckt hos dig? Hur skulle ditt drömläger se ut?Läs mera »
Anders Ehrnsten
21.10.2020 kl. 08:46

Lägerledningen klar

Ledningsgruppen för storlägret 2022 har valt ansvarspersoner Läs mera »
Anders Ehrnsten
21.10.2020 kl. 10:00

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760