Brandkårsungdomarnas lägerverksamhet

Läger är en viktig del av brandkårsungdomarnas verksamhet. Lokala läger ordnas av lokalförbunden; sk. veckoslutsläger på vinter- och sommartid medan Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund ordnar ett en vecka långt utbildningsläger varje sommar.

Förbundets eget veckoläger alternerar mellan de olika lokalförbunden. På så vis kan ungdomarna bekanta sig med de olika regionerna i Svensk-Finland.

Vart fjärde år ordnar SPEK ett storläger med deltagare från hela Finland och med inbjudna gäster från Norden och Europa. Se ocks längre ned på sidan.

lägerplatser

Lägerutrustning

Lägerblanketter

Läger

Läger 2021


P.g.a den rådande situationen med Covid-19 pandemin som råder har förbundets ungdomsarbetsutskott den 6 mars tagit det svåra och sorgliga beslutet att inhibera brandkårsungdomarnas läger 2021.

Vi ses alltså på Eldis 2022 storlägret!

 


Läger 2022

Välkommen till Eldis 22 brandkårsungdomarnas läger!

Lägret kommer att samla tusentals  brandkårsungdomar och brandkårister för att lära sig nya färdigheter, få oförglömliga upplevelser och för att träffa nya samt gamla bekanta.

När? 03 - 09.07.2022
Var? Malms flygfält i Helsingfors

Eldis 22


Läger 2019

Lägret 2019 ordnas av Svenska Österbottens Räddningsförbund. Lägret hålls i år ANDRA VECKAN i juli, dvs. från måndag den 8 juli till den söndag den 14 juli 2019.

Läger 2019 

 


Artikel

Ett fenomenalt storläger

Hurudana erfarenheter har du från tidigare storläger? Vilka känslor har de tidigare lägren väckt hos dig? Hur skulle ditt drömläger se ut?Läs mera »
Anders Ehrnsten
21.10.2020 kl. 08:46

Lägerledningen klar

Ledningsgruppen för storlägret 2022 har valt ansvarspersoner Läs mera »
Anders Ehrnsten
21.10.2020 kl. 10:00