Utbildarkurs

Utbildarkursen är ämnad för den som vill fungera som utbildare i en  ungdomsavdelning i brandkåren. Kursen ordnas vanligtvis under vårt veckoläger på sommaren men den kan också alternativt ordnas som en veckoslutskurs.

Till kursen kan antas elever som fyllt 16 år men även äldre personer som vill fungera som utbildare är välkomna på kursen.

Kursinnehåll (bl.a.)

  • Utlärningsmetoder
  • Rädsla att uppträda
  • Uppfostran, ungdomarnas olika åldrar
  • Kontakten med föräldrarna
  • Utbildningsövningar
  • Pedagogik
  • Givandet och tagandet av respons
  • Deltagandet i arrangemang av kvällsprogram

Utbildarmärke