On-Line frågesport 2021

En On-line frågesport för brandkårernas ungdomsavdelningar irdnades vecka 48 2021.

Resultat 2021

1. Backgränd FBK
2. Bromarf FBK
3. Karis FBK 1

 

82
79
71

 

4. Svartå FBK Lag 1
4. Backgränd FBK
6. Bromarf FBK
7. Strandnäs FBK Lag 3
7. Strandnäs FBK Lag 1
7. Bromarf FBK 
10. Ingå FBK I
11. Ingå FBK lag 2
11. Karis FBK 3
11. Karis 2
14. Backgränd FBK 
14. Strandnäs FBK Lag 1
16. Ingå FBK lag 3
17. Bromarf FBK
18. Karis FBK 1
19. Svartå FBK Lag 2
20. Svartå FBK Lag 3
21. Bromarf FBK 

68
68
67
63
63
63
62
61
61
61
58
58
56
55
53
50
49
36

 

On-Line frågesport

Den första On-Line frågesporten för ungdomsavdelningar ordnades hösten 2020.

Resultat 2020

1. Backgränd FBK 5
2. Ingå FBK Lag I
3. Skogby FBK lag 2

4. Bergö Räddningsklubb 2
5. Backgränd FBK 4
6. Strandnäs 
6. Bromarf fbk 4
8. 1 *)
9. Solf FBK, lag 2
10. Bromarv lag 2
11. Bergö Räddningsklubb 1
12. Backgränd FBK 3
12. Bromarv FBK lag 3
14. Ingå FBK lag 2
15. Backgränd FBK 1
15. Backgränd FBK 2
17. Skogby FBK Lag no:1
18. Solf FBK, lag 1
19. Bromarf fbk
 

73
70
68

65
63
58
58
57
56
52
50
48
48
47
46
46
43
40
29

*) troligen Strandnäs FBK lag nr 1