On-Line frågesport

Den första On-Line frågesporten för ungdomsavdelningar ordnades hösten 2020.

Resultat 2020

1. Backgränd FBK 5
2. Ingå FBK Lag I
3. Skogby FBK lag 2

4. Bergö Räddningsklubb 2
5. Backgränd FBK 4
6. Strandnäs 
6. Bromarf fbk 4
8. 1 *)
9. Solf FBK, lag 2
10. Bromarv lag 2
11. Bergö Räddningsklubb 1
12. Backgränd FBK 3
12. Bromarv FBK lag 3
14. Ingå FBK lag 2
15. Backgränd FBK 1
15. Backgränd FBK 2
17. Skogby FBK Lag no:1
18. Solf FBK, lag 1
19. Bromarf fbk
 

73
70
68

65
63
58
58
57
56
52
50
48
48
47
46
46
43
40
29

*) troligen Strandnäs FBK lag nr 1