Brandkårsungdomsarbete

28.11.2019 kl. 10:17
En kort presentation av brandkårsungdomsarbetet

Popeli har gjort en video om brandkårernas ungdomsarbete.Videon är tvåspråkig med både svensk och finsk textning. Videon finns på Youtube

 

 

Anders Ehrnsten

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760