Tävlingsveckoslut 2021

02 Oktober 2021 kl. 10.00–03 Oktober 2021, 13.00

Tävlingsveckoslutet för brandkårsungdomar och -damer är inhiberat för 2020.

 

Tävlingarna kommer att ordnas första veckoslutet i oktober 2021. 

Närmare information kommer på hemsidorna senare.


Kontakt