Förbundets vårmöte 2021

11 Maj 2021 kl. 19.00–20.00

Möteskallelse

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds styrelsen sammankallar medlemmarna till förbundets vårmöte tisdagen den 11 maj 2021 kl. 19:00.

Möte hålls på Förbundskansliet, Chaufförsvägen 3 Ekenäs.

Läs mera här

 


Plats
Förbundskansli och vid din dator
Chaufförsvägen 3
10600 Ekenäs