Minieldis22h

21.05.2021 kl. 11:19
Gemensamt evenemang 7-8 augusti 2021

Kom med och ordna evenemanget Minieldis22h den 7-8 augusti 2021! 

Detta evenemang har initierats av SPEK och fungerar som inledning på ungdomsavdelningarnas höstsäsong 2021 då skolorna börjar följande vecka. Corona pandemin har inverkat kraftigt på brandkårernas ungdomsverksamhet under det senaste året och nästan alla brandkårsläger har inhiberats två år i rad.

Därför är det nu nödvändigt att ordna någon form av verksamhet för brandkårsungdomarna i mindre, lokala format

Brandkårerna kan ordna evenemanget på önskad plats t.ex. på brandstationen, i tält på brandstationens gård, i skogen intill eller annan lämplig plats.

SPEK har tagit fram ett ramprogram för evenemanget som brandkårerna kan använda som grund för sitt eget evenemang. Tidtabellen spänner över 22 timmar men brandkårerna kan förstås göra upp egna tidtabeller för evenemanget. 22 h kommer från tanken att stöda och motivera ungdomarna inför det internationella storlägret Eldis 22 som ordnas på Malms flygfält i Helsingfors 3-9 juli 2022.

Kom med och skapa det största evenemanget för brandkårsungdomarna detta år!

 

Läs mera om evenemang!

 

Anders Ehrnsten