Ungdomsutbildning 2021

11.08.2021 kl. 09:25
Kurser för brandkårsungdomarna 2021

OBS!

Anmälningstiden förläng till den 15 oktober!

Då förbundet (FSBR) nu under två år inte kunnat ordna ett traditionellt utbildningsläger kommer en hel del ungdomar att ”bli efter” i utbildningen, speciellt när det gäller nivåkurserna då dessa fyra kurser skall gås i ordningsföljd. År 2022 ordnas ett nationellt storläger, Eldis 22, vilket innebär att FSBR inte då heller ordnar ett eget utbildningsläger. Alla de normala kurserna kommer dock att ordnas på Eldis 22 lägret.

För att förbundets brandkårsungdomar skall ha en möjlighet att kunna utföra en kurs under 2022 som motsvarar deras ålder har förbundets ungdomsarbetsutskott (UAU) tagit ett beslut att hösten 2021 och våren 2022 kan brandkårerna själv ordna nivåkurserna under sina övningskvällar.

Läs mera på hemsidan

 

Anders Ehrnsten