Räddningsplan

En räddningsplan måste utarbetas för alla bostadshus som har minst tre bostäder. En räddningsplan måste utarbetas för varje byggnad med beaktande av dess särdrag.

I bostadsaktiebolag ligger det på styrelsens ansvar att utarbeta en räddningsplan, hålla den uppdaterad och informera de boende om den.

Vad är en räddningsplan?

En räddningsplan är bostadsfastigheternas arbetsredskap för egen beredskap. Målet är en planerad säkerhet och anvisningar för invånarna. Räddningsplanen utarbetas INTE för myndigheterna utan för bostadsbolagets invånare.

I räddningsplanen:

  • berättar man om farliga platser och riskfaktorer som hänför sig till byggnaden
  • ger man anvisningar hur man skall förebygga olycksfall och  olyckor
  • ger man anvisningar hur man skall handla i farosituationer

Räddningsplanen utvecklar säkerheten

Räddningsplanen finns till för att väcka invånarna att lägga märke till risker i den egna omgivningen vilket hjälper till att förbygga farosituationer och olyckor.

Ett bra sätt att utarbeta en räddningsplan:

  • bostadsbolagets styrelse deltar aktivt i att göra upp och uppdatera räddningsplanen
  • man informerar aktivt och noggrant om räddningsplanens innehåll åt alla invånare
  • räddningsplanen uppdateras kontinuerligt

 

Guide för räddningsplanering

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) har gett ut en anvisning för räddningsplanering. Denna guide är ett bra hjälpmedel för den som gör upp en räddningsplan.

Guiden uppmuntrar de som arbetar med räddningsplaner till att självständigt tänka på säkerheten utgående från byggnadens speciella karaktär, omgivningen och invånarna.

 

Guide för att göra en bostadsbyggnads
räddningsplan - SPEK

Upprättande av räddningsplan för
bostadsfastigheter 03-2012
Inrikesministeriet

 

Räddningsverken kan stå till tjänst med blanketter för räddningsplanen. Närmare infor tiullmation hittar ni på resepektive räddningsverks hemsidor.

Förbundet kan också vid behov hjälpa till vid utarbetandet av räddningsplaner.

 Modell för Bostadsbolagens räddningsplan 

Bilaga till Räddningsplanen