Förebygg eldsvådor

En av den allmännaste orsaken till eldsvåda är en felaktig elapparat eller ovarsamhet vid hanteringen av apparaten. Det uppstår årligen ca tusen eldsvådor pga elapparater av vilka de flesta kunde förhindras genom människans egen förebyggande verksamhet.

Öppen eld skall alltid hanteras försiktigt men en eldsvåda kan också uppstå utan öppen låga. Då du är medveten om riskerna blir din vardag tryggare. Idag är vi omgivna av brandrisker men det är möjligt att minimera riskerna. Detta innebär inte att vi är tvungna att avstå från gasgrillen, levande ljus eller andra hobbyn. 

Hemmets brandsäkerhet är oftast beroende av människorna själva. 

Det viktigaste är se till följande saker:

 • Ha tillräckligt med rätt placerade brandvarnare och se till, att de fungerar
 • Familjens räddningsplan är i skick och alla kan ta sig ut också via nödevakueringsrutterna
 • Ha tillräckligt med förstahandssläckningsutrustning som alla kan använda
 • Alla familjemedlemmar han fungera på så sätt hemma, att det inte uppstår en eldsvåda

Köket

En stor del av eldsvådorna hemma startar i köket. Några brandsäkerhetsråd för köket:

 • Häng en släckningsfilt inom räckhåll
 • Placera inte brännbart material på spisen eller dess omedelbara närhet
 • Lämna inte mat att koka på spisen utan uppsikt
 • Övervaka en elapparat som blir het
 • Ta ut stöpseln från eluttaget när apparaten (t.ex. kaffekokaren) inte är i bruk
 • Rengör spisfläktens filter regelbundet; ett flottigt filter är en brandrisk
 • Dammsug bakom kylskåp och frys. En dammig elapparat kan förorsaka en eldsvåda
 • Se till att få felaktiga elapparater och ledningar reparerade. Använd inte en trasig elapparat eller elkabel
 • Montera ett överhettningsskydd på spisen, dvs. en spisvakt
 • Rengör ventilationskanalerna

 

Levande ljus

Levande ljus, lyktor och marschaller är öppen eld och användande av dessa kräver uppmärksamhet och kontinuerlig övervakning.

 • Placera ljusen tryggt så, att det inte finns antändbart material i närheten, ovanför eller under ljuset. Var speciellt försiktig med gardiner och andra dekorationer
 • Välj en bra stadig ljusstake som inte faller omkull eller antändas. De bästa ljusstakarna är gjorda av metall, glas, porslin och sten. Använd inte fluffiga manschetter av plast, papper eller tyg på ljusstakarna.
 • Använd en ljuslykta som står stadigt och som har en tillräckligt stor öppning upptill och som är tillräckligt rymlig.
 • Placera ljusen på minst 5 cm avstånd från varandra. Ljus i en tät grupp kan bli så heta att stearinet flammar upp.
 • Lyktor med tunna botten, bordsljus och värmeljus kräver ett tillräckligt tjockt, obrännbart underlag.
 • Håll tändstickor och tändare utom räckhåll för barnen. Lämna inte barn eller keldjur ensamma med ett tänt ljus ens för en liten stund. 
 • Släck alltid ljusen när du lämnar rummet. 

Placera marschaller och uteljus på ett tillräckligt avstånd och se till att övervaka dem. 

 • Marschaller och facklor skall placeras på minst 3 m avstånd från gångvägar för att inte elden skall kunna ta i förbipasserandes kläder. 
 • Avståndet till byggnader skall vara 3-10 m beroende på hur stor lågan är. 
 • Marschaller skall placeras i ett obrännbart kärl eller på en ställning eller placeras stadigt i en snödriva så, att vinden inte kan blåsa bort ljuskärlet då det blir lättare. 
 • Marschaller får inte brännas inomhus och inte heller ens på balkongen, på terrassen eller under ett skyddstak. 
 • Använd inte marschaller vid regn pga. risk för stänk.

Bastun och tvättrummet

Bastun kan tyckas vara ett ypperligt ställe att torka tvätten på. Häng dock aldrig tvätt i bastun eller ovanför ett elvärmeelement. Se alltid till, att ingenting finns på bastuugnen när du slår på den. 

Övervaka alltid användningen av tvättmaskinen och drag ut stöpseln efter användningen.