Brandvarnaren

Röken är farligare än elden.

Brandvarnarens uppgift är att upptäcka röken som uppstår vid en brand och omedelbart ge ett alarm. I Finland räddas årligen tiotal människoliv tack vare brandvarnaren.

 

Även om det är fråga om en mycket liten brand fyller röken lägenheten på några minuter. En fungerande brandvarnare räddar dig. Du får tid att rädda dig själv och att larma efter hjälp innan det är för sent. 

Enligt lagen skall det finnas minst en brandvarnare per 60 kvadratmeter bostadsyta (per våning).

Man rekommenderar ändå att montera en brandvarnare i varje sovrum samt i korridorer som leder ut. I flervåningshus borde man dessutom placera en brandvarnare ovanför trappan. Placera inte brandvarnare i köket eller badrummet.

Brandvarnaren är en lagstadgad utrustning i varje hem och fritidsbostad. Det är bostadens innehavare, dvs. invånaren, som själv ansvarar för anskaffande och underhållet av brandvarnaren, även i en hyreslägenhet. I bostadsbolag där brandvarnaren är kopplad till elnätet är det bostadsbolaget som ansvarar för underhållet.

Brandvarnaren är obligatorisk även i fritidsbostäder som sommarstugan och bodar där man övernattar. Dessutom skall brandvarnare användas i husvagnar och -bilar samt i båtar försedda med kajutor.

Testa brandvarnaren!

Testa brandvarnarens funktion en gång i månaden. 

  • Byt batteriet i alla brandvarnare åtminstone en gång per år, t.ex. på brandvarnardagen 1.12.
  • Kontrollera alltid brandvarnarens funktion första gången du kommer till stugan på våren. Rekommenderas att man sätter i ett nytt batteri varje vår.
  • Byt batteriet omedelbart om brandvarnaren piper till nu och då.
  • Byt ut brandvarnaren mot en ny om den inte fungerar även om du bytt batteriet.
  • Byt brandvarnaren med 5-10 års mellanrum (kolla bäst-före-datum).

Läs mera om brandvarnaren: